logo.jpg
uw
zakelijk
regisseur
inkoop-
en
aanbestedingstrajecten
contractbeheer
en
contractmanagement
project-
en
interimmanagement
kwaliteitsmanagement
en
organisatieoptimalisatie

Contractbeheer- en contractmanagement

Contractmanagement is vaak een ondergeschoven proces binnen de inkoop- en/of facilitaire afdelingen. Echter, contractmanagement is een noodzakelijke aanvulling op de kwaliteit en werkzaamheden op inkoopgebied en zou dan ook een gewaarborgd onderdeel in het inkoopproces moeten zijn.

Hoe borgen wij het contractmanagement proces?
Contractmanagement is het proces waarbij samen met de klant/afnemer de
  • vastgelegde afspraken in contracten worden bewaakt;
  • waar mogelijke afwijkingen worden gesignaleerd;
  • analyses worden opgesteld
Dit alles met als doel om hieromtrent zowel gevraagd als ongevraagd adviezen te geven zodat er meer rendement uit het contract en de relatie klant-leverancier gerealiseerd kan worden. Rendement in de vorm van gebruikerstevredenheid, besparingen, risicoreductie en verspillingreductie.
Om een aanbestedingsresultaat of inkoopresultaat om te zetten naar een inkoopvoordeel
is er toezicht nodig op de naleving van gemaakte afspraken. Het komt namelijk nog steeds te vaak voor dat gemaakte afspraken wel degelijk verbeterd kunnen worden en dat het maximaliseren van de inkoopresultaten hierdoor uitblijven.
 
Testimonials aanbestedingen :
"Een uitdieping van de contracten en afspraken met KPN hebben geleid tot een besparing in kosten van meer dan 50.000 euro per jaar. Iets wat ons zonder de gedrevenheid en inzet van Mario Bianchi niet zou zijn gelukt!"
Ad Dusseldorp, hoofd afdeling Control & Bedrijfsvoering Servicecentrum Drechtsteden.