logo.jpg
uw
zakelijk
regisseur
inkoop-
en
aanbestedingstrajecten
contractbeheer
en
contractmanagement
project-
en
interimmanagement
kwaliteitsmanagement
en
organisatieoptimalisatie

Inkoop- en aanbestedingstrajecten

EmbE Consultancy is continue op de hoogte van alle ontwikkelingen in het vakgebied van (Europees) aanbesteden. De nieuwe aanbestedingswet 2013 is tezamen met de recente aanvullingen die in 2016 van kracht worden, verder uitgediept. Door de opgebouwde kennis en ervaring kan EmbE Consultancy een goede vertaalslag maken voor uw specifieke aanbesteding. Zowel aan de zijde van de aanbieder als voor aanbestedende diensten.
Aanbesteden voor het MKB
Voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is het de afgelopen jaren "eenvoudiger" geworden om mee te doen aan (Europese) aanbestedingen. Veel MKB'ers weten dat echter nog niet. Vaak ontbreekt het hierin aan de kennis van deze veelal ingewikkelde aanbestedingsprocessen. Of het ontbreekt simpelweg aan capaciteit. In alle gevallen kan EmbE Consultancy hierin voor de juiste invulling zorgen.
Aanbesteden voor (semi)overheden
Vanuit (semi)overheden wordt meer en meer (Europees) aanbesteed. Kwaliteit én kostenbesparingen staan daarbij centraal. EmbE Consultancy ondersteunt overheden en semi-overheden bij het opstellen en uitwerken van gedegen aanbestedingen. Dankzij onze specifieke vakkennis kunt u altijd rekenen op een sterke aanbesteding. Een aanbesteding waar uw organisatie op korte én lange termijn van profiteert. Want een kwalitatieve betere aanbesteding levert ook kwalitatieve betere inschrijvingen op.
Inkoop-en-aanbestedingstrajecten

De complete begeleiding kan uit een aantal fasen bestaan:

1. Voorbereiding
EmbE Consultancy onderzoekt welke informatie reeds aanwezig is binnen uw organisatie, neemt de eisen, wensen en planning door en stelt aan de hand daarvan een checklist op. Vast element van deze checklist is ook een specifieke taakverdeling, gebaseerd op reeds aanwezige kennis, expertise en mogelijkheden. Indien gewenst kan er een lay-out en opzet voor de aanbestedingsstukken worden gemaakt.
2. Uitvoering
EmbE Consultancy stuurt uw projectgroep aan en coördineert de juridische en procedurele check i.s.m. de juristen van de aanbestedende dienst op de aanbestedingsdocumenten.
Wij helpen u met het opstellen van vragen die tijdens de aanbestedingsprocedure gesteld zouden kunnen worden. Na het gezamenlijk doornemen van de vragen wordt de Nota van Inlichtingen opgesteld en begeleiden we u met het verdere traject. We zorgen dat een juiste vertaalslag wordt gemaakt naar een correct, compleet en verantwoord PvE in relatie tot de eigen wensen en eisen.
3. Nazorg
Aan het einde van de procedure kan EmbE Consultancy terzijde staan om zowel bij de gegunde partij als bij de afwijzingen tot een juiste afronding van de procedure te komen.
 
Wilt u meer weten, neem even contact op
 
Testimonials aanbestedingen :
"Mario is prettig om mee samen te werken. Accuraat, professioneel en daadkrachtig. De afstand was in dit project voor ons ook geen probleem!"
Kyra Harreman, Directeur Harreman Top Movers Hoensbroek.
 
"Veel kennis van zaken en een goede begeleiding hebben ertoe geleid dat we door de hulp van Mario Bianchi deze aanbesteding hebben mogen winnen! Alleen was dat ons nooit gelukt!"
Rene Daane, eigenaar Daane Kantoor Compleet BV Zwijndrecht.
 
"De consistente aanpak, materiedeskundigheid en begeleiding gedurende het hele traject hebben ervoor gezorgd dat we uiteindelijk ook de beste producten uit de markt hebben gekregen tegen kwalitatief betere condities dan verwacht!"
Jan Wijntjes, Manager Facilitaire Zaken Gemeente Amersfoort