logo.jpg
uw
zakelijk
regisseur
inkoop-
en
aanbestedingstrajecten
contractbeheer
en
contractmanagement
project-
en
interimmanagement
kwaliteitsmanagement
en
organisatieoptimalisatie

Kwaliteitsmanagement en organisatieoptimalisatie

Het optimaliseren van uw organisatie begint bij het helder en duidelijk formuleren van uw (organisatie)doelstellingen.
Daarbij is van essentieel belang om de managementstructuur goed vast te leggen. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk te maken en van daaruit doelen te stellen op tot procesverbetering te komen op de aandachtsgebieden sales, productie, financiƫn of logistiek beleid.
Er zijn vaak voorkomende redenen om te kijken naar een verdere optimalisatie van uw organisatie. Veelal ingegeven door wensen en eisen van klanten, maar ook om tot verdere efficiency te komen.
Kwaliteitsmanagement-en-organisatieoptimalisatie
 
  • 1. Veranderende omgeving vraagt slimmere organisatie! Via een helikopter view met een duidelijke, heldere Feedback-Analyse krijgt u inzicht in nieuwe business opportunities.
  • 2. Management moet weer met dezelfde doelen bezig zijn. Herpositionering van bedrijf en medewerkers middels een hernieuwd op te stellen duidelijk en gecommitteerd VSD (Visie en Strategie Document).
  • 3. Doorgroei-ambitie. Uw bedrijf bevind zich 1 v.d. de verschillende levensfases (Pre-mature, Mature, Post-Mature) en wil doorgroeien. Om de juiste stappen tussen die levensfases te maken is het goed om de weeffouten eruit te halen en op zoek te gaan naar de (on)mogelijkheden behorend bij de organisatie.
Na een 1ste analyse en intake wordt er samen met U een traject uitgewerkt en een procesvoorstel vastgelegd om daarna tot implementatie te komen. Het formuleren van SMART-doelstellingen is hierbij uiteraard essentieel.

EmbE Consultancy heeft de ervaring, kennis en kwaliteiten om deze activiteiten op maat te begeleiden. Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen, neem even contact op.