logo.jpg
uw
zakelijk
regisseur
inkoop-
en
aanbestedingstrajecten
contractbeheer
en
contractmanagement
project-
en
interimmanagement
kwaliteitsmanagement
en
organisatieoptimalisatie

Projectmanagement

EmbE consultancy werkt veelal via het Prince2 procesmanagement principe. Prince2 benadert projectmanagement procesmatig. De onderverdeling is gebaseerd op de te onderscheiden fasen binnen een project en op de verschillende verantwoordelijkheden
Projectmanagement
De basis voor een juiste uitvoering van een project blijft echter altijd vrij simpel. In overleg met uw organisatie wordt de projectopdracht, aanpak en realisatiedoelstellingen uitgebreid omschreven en vastgelegd. Na realisatie vind evaluatie plaats.

Het succesvol afronden van een project is immers de basis voor het verkrijgen van een vervolgopdracht!

Interim-Management

Met EmbE consultancy heeft U direct toegang tot een ervaren, hoog gekwalificeerde (senior) manager of executive uit de praktijk, met een uitgebreide beroepservaring en passende opleiding, toegepast op uw specifieke behoeften.

De voordelen voor een invulling in de vorm van interim-management zijn o.a.;
  • Snelheid in beschikbaarheid – met een minimum aan selectie-, aanstellings- of opzegformaliteiten
  • Ervaring – een interim manager is veelal overgekwalificeerd voor de uit te voeren werkzaamheden
  • Resultaten – ze zijn zo goed als hun meest recente aanstelling en hebben bewezen loopbaan gegevens en prestaties. Gewend aan een prestatie gerichte beoordeling, dus resultaat gegarandeerd!
  • Kennisoverdracht – zij zullen een enorme hoeveelheid vaardigheden, contacten en ervaring overdragen aan uw team. Deze zullen hun uitwerking blijven behouden tot lang nadat zij alweer vertrokken zijn
  • Objectiviteit – met oog voor de werkcultuur binnen het bedrijf, maar niet beperkt door bedrijfspolitiek, persoonlijkheden of vaste gewoontes
  • Doelgericht – Specifieke taken worden opgedragen en hun prestaties kunnen hieraan worden afgemeten
  • Kennis overdracht en strategisch advies – het grote voordeel is dat er ook zelf meegeholpen wordt om uitvoering aan de gekozen strategie te geven